Homeopatia

Luonnonmukainen tapa hoitaa akuutteja ja kroonisia oireita kokonaisvaltaisesti. Sopii vauvasta vaariin ja raskaana oleville. Luonnollista hoitoa ilman sivuvaikutuksia.

Varaa aika

Homeopatia on kokonaisvaltainen ja yksilöllinen hoitomuoto, jonka päämääränä on saada keho itse parantamaan itsensä. Homeopaattisten valmisteiden avulla pyritään tasapainottamaan sitä, mikä fyysisellä, emotionaalisella tai mentaalisella alueella on epätasapainossa ja aiheuttaa oireita. Samannimistä sairautta potevat voivat saada täysin eri lääkeaineen, sillä taudin nimi ei ole tärkeä, vaan oireiden kokonaisuus.

Kun ihminen on tasapainossa pystyy hän paremmin vastustamaan sairauksia ja kestämään stressiä ja muita henkisiä vastoinkäymisiä. Homeopatialla voidaan hoitaa niin kroonisia kuin akuuttejakin sairauksia. Akuutit sairaudet voivat parantua varsin nopeastikkin. Kroonisten sairauksien kohdalla vaaditaan enemmän aikaa ja seurantakäyntejä. Homeopatia sopii kaikille vauvasta vaariin ja raskaana oleville sekä eläimille. Homeopatia on maailman toiseksi eniten käytetty hoitomuoto ja useissa maissa sairausvakuutusten piirissä.

Homeopatiaa voi käyttää muiden lääkkeiden ohella eikä sillä ole sivuvaikutuksia. Lääkehoitoa ei tule lopettaa tai muuttaa ilman hoitavan lääkärin lupaa.  Tärkeää ei niinkään ole mitä lääkkeitä syöt tai mitä diagnooseja olet saanut vaan se miten nämä oireet ilmenevät juuri sinussa ja mitä on tapahtunut ennen kun oireet ovat alkaneet.

Homeopatian on kehittänyt saksalainen lääkäri ja kemisti Samuel Hahnemann (1755-1843) 1800-luvun alkupuolella. Hän havaitsi, että useat silloin käytetyistä lääkeaineista olivat kovin myrkyllisiä ja annostus näin ollen vaikeaa. Kemistinä hän alkoi tutkia aineiden laimentamista. Hän havaitsi, että mitä pitemmälle hän laimensi, sen tehokkaammaksi valmiste muuttui. Hahnemann kutsui valmistusmenetelmää potensoinniksi.

Homeopaattisen parantamisen keskeinen ajatus on ns. samankaltaisuus-  eli similiaperiaate. Tämä periaate oli jo tunnettu Hippokrateen aikana. Se perustuu havaintoon ja kokemukseen siitä, että aine, mikä aiheuttaa tietynlaisia oireita ja voinnin muutoksia terveelle ihmiselle voi vastaavasti aktivoida samankaltaisten vaivojen parantumisen sairaalta henkilöltä.

Homeopaattiset lääkeaineet ovat lääkelain alaisia valmisteita. Ne on valmistettu lähinnä kasveista, mineraaleista ja eläimistä. Lääkeainekokeet tehdään  vapaaehtoisille ja terveille ihmisille. Näiden systemaattisten lääkeainekokeiden (Homeopathic Pathogenetic Trials, HPT´s) kautta saadaan selville lääkeaineiden oireistot ja käyttöalueet.  Sana ”homeopatia” tulee kreikan kielen sanoista ”homoios”- samankaltainen ja ”phatos”- kärsimys, tauti. Lääkeainekokeita on tehty yli 200 vuotta ja lääkeaineiden määrä ja käyttöalueiden tuntemus on lisääntynyt huomattavasti. Homeopaattisia lääkeaineita on nykyään jo noin 3000.

Vastaanotolla haastattelun avulla homeopaatti valitsee sellaisen lääkeaineen, joka vastaa asiakkaan oirekokonaisuutta.  Haastattelussa kerätään oireiden kokonaiskuva ja sen saamiseksi tarvitaan niin fyysiset kuin psyykkisetkin oireet. Tärkeitä asioita on myös elämän varrella tapahtuneet onnettomuuden ja tapahtumat. Myös periytyvät sairaudet vaikuttavat lääkkeen valintaan. Lapsiasiakkailla käydään läpi myös äidin raskausaika ja synnytys.

Hoidon aikana asiakas on yhteydessä homeopaattiin ja hoitoa voidaan muuttaa tarvittaessa. Vastaanotolla haastattelun ja havainnoin avulla pyritään löytämään yksilöllisesti sopiva ja kokonaisvaltaisesti vaikuttava homeopaattinen lääkeaine. Näin saadaan aktivoitua elimistön omia puolustusmekanismeja ja tämä käynnistää paranemisprosessin, mikä johtaa vähitellen oireiden häviämiseen.

Homeopatiaa voi käyttää turvallisesti myös raskauden, synnytyksen ja imetyksen aikana. Odotusaikana homeopaattinen hoito on hyvä tehdä homeopaatin ohjeistuksella. Homeopatialla voidaan hoitaa ja helpottaa raskauspahoinvointia ja muita raskauden mukana tulevia vaivoja kuten virtsatietulehduksia. Raskauden aikana äidin tunnetilat voivat vaikuttaa vauvaan ja ilmentyä mm itkuisuutena. Tähän voidaan myös vaikuttaa homeopatialla jo raskauden aikana.

Synnytyksessä homeopatia on luonnonmukainen ja tehokas hoito kivunlievitykseen ja synnytyksestä toipumiseen. Sillä voidaan auttaa kehoa palautumaan mahdollisista repeytymistä ja ruhjeista. Homeopatialla voidaan auttaa synnyttäjää myös henkisesti sekä ennen että jälkeen synnytyksen ja synnytyksen aikana. Imetyksen apuna ja tukena homeopatia on hyvä niin äidille kuin vauvallekin.

Homeopaiastaa voi myös turvallisesti käyttää huippu-urheilussa. Homeopaattiset valmisteet ovat myös doping-vapaita. Fyysisesti homeopatia nopeuttaa erilaisten urheiluvammojen parantumista sekä lievittää kipua. Sitä voidaan käyttää kaikenlaisiin vammoihin kuten venähdyksiin, revähdyksiin ja murtumiin. Se nopeuttaa paranemista leikkauksien jälkeen.

Huippu-urheilussa on hyötyä paljon myös rakennehoidosta sillä hoito vahvistaa immuniteettia ja vahvistaa kehoa ja siten ennaltaehkäisee urheilu-vammojen syntyä. Henkinen hyvinvointi on myös tärkeä osa huippu-urheilua. Homeopatialla on mahdollista päästä eroon erilaisista jännitys-tai pelkotiloista, jotka voivat olla esteenä suorittamiselle. Homeopatia auttaa myös tuomaan itsevarmuutta sekä keskittymään enemmän itseensä jättäen ulkopuoliset häiriötekijät sivuun.

Hinnasto:

Ensimmäinen käynti: 90min / 120€

Seurantakäynti:  60min / 80€

Akuutti puhelin konsultaatio: 30min / 50€

Ohjaaja

© Copyright - Urban Wells Oy